Blog
Izgradnja nadstrešnice bez dozvole

Izgradnja nadstrešnice bez dozvole

Jedna od najpopularnijih renovacija koju vlasnici domova rade u svojim kućama je sigurno izgradnja nadstrešnice. Bez obzira natkrivamo li terasu, prostor za automobil ili nešto drugo, važno se dobro raspitati o pravilima gradnje. Odlična stvar kada počinjete sa izgradnjom nadstrešnice je ta što ju možete isplanirati i potpuno prilagoditi svojim potrebama. 

Osim što će vam dom izgradnjom nadstrešnice izgledati puno ljepše i modernije, dodatni element u sklopu vašeg objekta će vam sigurno i podići vrijednost kuće, a i dati još više iskoristivog prostora za razne sadržaje. No, prije nego započnete s gradnjom, bilo manje građevine, kuće, montažne kućice, bazena, dvorišne zgrade ili nadstrešnice, potrebno se dobro raspitati hoće li vam za element koji gradite biti potrebna dozvola. 

Koje dozvole vam trebaju za gradnju?

Za gotovo svaku gradnju, proširivanje, nadogradnju ili prenamjenu postojeće građevine, potrebna vam je dozvola. Ona osigurava da građevina koju gradite ispunjava sve standarde sigurnosti i gradnje, a započnete li gradnju kuće ili nekog drugog objekta za koji je potrebna bez ove dozvole, možete biti krivično gonjeni. Dozvola vam neće trebati samo za gradnju, nego i za neke druge projekte: proširivanje, preinake ili prenamjene postojećih građevina.

Da biste dobili građevinsku dozvolu, potrebno je angažirati bilo kojeg ovlaštenog projektanta građevinske ili arhitektonske struke koji će vam prije izgradnje najprije izraditi idejno rješenje i glavni projekt. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole možete predati samo uz ovjereni projekt te za nju plaćate pristojbu, a nakon izdavanja ove dozvole smijete započeti s gradnjom objekta. 

Od 2019. godine, zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole ne morate predavati u fizičkom obliku, nego ga je moguće predati i putem sustava eDozvola. Ukoliko pravni odnosi na zemljištu nisu riješeni, prvo ćete morati zatražiti lokacijsku dozvolu, a tek nakon nje možete dobiti građevinsku i započeti gradnju.

Ako ishodite građevinsku dozvolu za gradnju objekta, a investitor ne pristupi gradnji u zakonskom roku od tri godine, ona će prestati vrijediti. Trajanje se nakon tri godine može produljiti na zahtjev investitora još jednom za tri godine. Ako u tom produženom roku ne dođe do početka radova, građevinska dozvola više neće vrijediti. Prije nego što se započne s gradnjom, nadležnom tijelu se mora pisano prijaviti početak radova.

Po završetku radova, osim građevinske dozvole morate dobiti i uporabnu dozvolu za svoj objekt. Ovu dozvolu izdaje isti ured koji vam je izdao i građevinsku dozvolu. Uporabnom se dozvolom potvrđuje da je građevina izgrađena u skladu sa svim pravilima i propisima te se izdaje energetski certifikat. Naravno, postoje i određene iznimke, odnosno objekti koje smijete graditi bez dozvola, a da gradnja i dalje bude legalna i prema svim propisima.

Kada dozvole nisu potrebne?

Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima određuje se da se bez građevinske dozvole mogu se graditi mnogi manji objekti, kao što su vrtne sjenice, slobodnostojeće ili sa zgradom povezane nadstrešnice i terase površine do 20 m2 terase, staze, terase do 20m2, ograde visine do 2,2 metara, privremene građevine koje se grade za potrebe građenja veće građevine ili za potrebe sajmova i manifestacija. 

Građevine za koje vam nije potrebna dozvola, ali potreban vam je projekt, su pomoćne zgrade do 50m2, nadstrešnice i terase površinom veće od 20m2, parkirališta, bazeni, ograde visine veće od 2,2 metara, dječja igrališta unutar parkova i neke druge. U navedenom pravilniku možete najdetaljnije provjeriti sve uvjete za gradnju ostalih pomoćnih, glavnih i drugih objekata. Dozvola vam neće biti potrebna, ali projekt hoće, i za preuređenje prostora, dodavanje novih prozora, postavljanje elektroničke komunikacije itd.

Je li potrebna dozvola za izgradnju nadstrešnice?

Kada se radi o izgradnji nadstrešnice, pravilnik je jasan: građevinska dozvola vam neće trebati, ali će vam možda biti potreban glavni projekt, ovisno o tome koliku nadstrešnicu planirate sagraditi. Dakle, ako je nadstrešnica površinom manja od 20m2, neće vam biti potrebna niti dozvola niti glavni projekt. Za nadstrešnicu površinom veću od 20m2 bit će vam potreban glavni projekt koji vam mora izraditi ovlaštena građevinska ili arhitektonska tvrtka.

Glavni projekt u tim slučajevima postaje uvjet za dobivanje građevinske dozvole. On osigurava da su svi uvjeti gradnje ispunjeni te da buduća građevina zadovoljava aktualne propise i standarde gradnje. Također, projekt dokazuje da je građevina sigurna za korištenje i da je mehanički otporna te stabilna. Ukoliko pristupate gradnji na temelju glavnog projekta, svakako morate prijaviti početak radova.

Svakako, bez obzira je li vam potrebna građevinska dozvola ili vam pak treba samo glavni projekt, budite sigurni da za sebe i svoju kuću odaberete pouzdanog partnera ili tvrtku koja će vaše snove pretvoriti u stvarnost i u obzir uzeti sve vaše želje i potrebe. Osigurajte si da vam gradnja kuće prođe bezbolno i u skladu sa zakonom!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *