Blog
Kako legalizirati kuću bez građevinske dozvole?

Kako legalizirati kuću bez građevinske dozvole?

Svi oni koji posjeduju nekakvu nekretninu, prije ili kasnije će htjeti prodati, preurediti ili  nadograditi svoju montažnu kuću, klasičnu kuću ili stan kako bi prešli na veću ili bolju nekretninu. Kako biste znali što se smije ili ne smije, svakako treba pratiti zakone i pravilnike. Ako je građevina koju posjedujete nelegalna, dolazite u rizik od rušenja ili oduzimanja nekretnine pa je stoga bolje dobro se raspitati i saznati trebate li svoju građevinu legalizirati.

Što je legalizacija?

Legalizacija građevine je postupak dobivanja građevinske dozvole te postupak kojim bespravno sagrađenu nekretninu činimo legalnom. Nakon uspješno provedene legalizacije objekta taj ćete objekt moći upisati u katastar zemljišta. Provođenjem ovog postupka olakšava upravljanje vašom građevinom, odnosno olakšava vam i omogućuje prodaju po višoj cijenu te najam po nekakvoj konkretnoj cijeni. Legalizacija manjih objekata, primjerice garaža, šupa i nadstrešnica je puno manje zahtjevna pa biste se svakako trebali odlučiti na ovaj korak.

Isto tako, ako vaša građevina nije legalna, nećete ju moći priključiti na elektroenergetsku mrežu, infrastukturu za opskrbu vodom i odvodnju voda itd. Također, etažiranje koje se radi u slučaju prodaje, iznajmljivanja, podjele imovine može se raditi samo na legalnim građevinama, kao i obavljanje raznih djelatnosti u trgovini, turizmu, građevini.

Kako legalizirati objekt?

Najprije je potrebno objekt koji želimo legalizirati snimiti, odnosno predati snimku njegovog izvedbenog stanja koja mora biti ovjerena od strane ovlaštenog arhitekta. Osim toga, ako je objekt napravljen legalno, treba priložiti i građevinsku dozvolu, izvadak iz katastra te obrazac za legalizaciju. Ukoliko građevina ne postoji u katastarskom planu, treba napraviti geodetsku snimku.

Geodetsku snimku mora izraditi ovlašteni geodet, a ova snimka je podloga za izradu ostale dokumentacije. Svu dokumentaciju izrađuju ovlaštene osobe, odnosno geodeti, inženjeri građevinarstva i arhitekti koji stoje na popisu ovlaštenih osoba na stranicama Državne geodetske uprave. Ako su svi uvjeti ispunjeni, donosi se Rješenje o izvedenom stanju koje omogućava legalizaciju objekta.

Što se smije graditi/nadograditi bez građevinske dozvole?

Građevinska dozvola je temeljni dokument koji je potreban za početak gradnje gotovo bilo kakvog objekta. Ona nije potrebna samo za gradnju, nego i za prenamjenu i proširivanje dijelova građevine i gradnju većine pomoćnih objekata, primjerice garaža.

No postoje i određene građevine koje ne trebaju dozvolu. Primjerice, gradnja jednostavnih građevina kao što su terase do 20 m2, sjenice, ograde, staze, cisterne, male poljoprivredne građevine, ograde visine do 2,2 m ne zahtijeva ishođenje građevinske dozvole te se gradnji može pristupiti bez dozvole i bez glavnog projekta.

Također, bez građevinske dozvole može se sagraditi pomoćna zgrada do 50 m2, bazeni, sunčani kolektori, parkiralište na građevinskoj čestici, a mogu se izvoditi i preuređenja prostora, dodavati novi vanjski i unutarnji prozori te održavati hitni ili nužni popravci. Rekonstrukcija unutarnjih dijelova zgrade, primjerice zidova, stuba, podova i instalacija može se raditi bez građevinske dozvole ako se ne mijenjaju lokacijski uvjeti, no gradnja mora biti u skladu sa glavnim projektom zgrade.

Legalizacija nekretnine bez građevinske dozvole – je li moguće?

Ukoliko građevina nema potrebne dozvole, zahtjev za legalizaciju je trebalo predati do 30. lipnja 2018. godine. Tada je bio zakonski rok za podnošenje zahtjeva. Međutim, oni građani koji do tada nisu predali zahtjev, i dalje se mogu obratiti nadležnom upravnom odjelu koji će provjeriti mogućnost reguliranja statusa nekretnine. 

Dakle, legalizacija zapravo zamjenjuje građevinsku dozvolu, odnosno sve one građevine koje su sagrađene bespravno, odnosno bez dozvola, trebale su u tom zakonskom roku biti legalizirane. Iznimka postoji jedino za građevine koje su izgrađene do 15. veljače 1968. godine. Za njih se smatra da su izgrađene na temelju pravomoćne građevinske dozvole te se za njih ne izdaje građevinska niti uporabna dozvola. 

Također, ako ste svoju nekretninu legalizirali, a odlučili ste naknadno opet graditi ili dograđivati nešto za što vam je potrebna dozvola, nju svakako trebate nabaviti. Svaka buduća nezakonita gradnja ili dogradnja se može sankcionirati i za nju također morate ishoditi građevinsku dozvolu.

Dakle, legalizacija objekta je vrlo važan postupak i apsolutno se ne isplati bilo kakvu građevinu graditi nezakonito. Posebno ako planirate prodavati ili iznajmljivati, budite sigurni 

da vam je građevina legalna i zakonita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *