Blog
Kamp kućica na poljoprivrednom zemljištu

Kamp kućica na poljoprivrednom zemljištu

Poljoprivredna zemljišta su područja namijenjena za proizvodnju hrane i razne druge poljoprivredne aktivnosti te nisu prvenstveno namijenjena za stanovanje. No, postoje uvjeti pod kojima se i na ovakvim zemljištima smije graditi. 

Primjerice, mobilne i montažne kućice postaju sve popularnije zbog jednostavnosti i pristupačnosti gradnje, kao i potpuno otvorenih mogućnosti za dizajn. Zbog činjenice što ovakve kuće mogu biti bez temelja, otvara se mogućnost gradnje na raznim područjima.

Je li poljoprivredno zemljište dobro mjesto za gradnju kuće?

Poljoprivredna područja su prvenstveno namijenjena za poljoprivredne svrhe. Na njima se smiju graditi poljske kućice, staklenici, spremišta itd. Osim toga, neke općine na poljoprivrednim zemljištima dopuštaju i gradnju OPG-ova, dok se neke tome protive, a neke općine dopuštaju i građevine koje će doprinositi razvoju ruralnog turizma na određenom području.

Poljoprivredno zemljište se, na zahtjev vlasnika, može prenamjeniti u građevinsko zemljište, a taj zahtjev je potrebno predati u nedležnu općinu ili grad u kojem planirate graditi. U tom zahtjevu bi vlasnik trebao obrazložiti zbog čega točno želi prenamjenu te ga zatim treba predati zajedno sa kopijom katastarskog plana. Nakon toga, općina ili grad razmatra zahtjev pa da odobrava ili odbija. Zahtjev može biti odbijen ako se smatra da će prenamjena zemljišta narušiti urbanizam područja, a velika je šansa da će biti odobren ukoliko je zemljište u blizini nekog drugog građevinskog područja.

Prostornim planom se određuje namjena određenog zemljišta. Ako namjena nije građevinska, postoje druge opcije: namjena zemljišta može biti stambena, turistička, poljoprivredna, komunalna, gospodarska itd. Ovim je planom određeno i što se na nekom zemljištu uopće smije graditi te kolika smije biti građevina prema kvadraturi zemljišta. Na stranicama ISPU portala može se provjeriti namjena zemljišta te se prema njoj mogu poduzeti sljedeći koraci u gradnji.

Ako ne planirate raditi prenamjenu, prostornim planom svakog zemljišta određuje se koliki uopće smije biti objekt koji će biti izgrađen na poljoprivrednoj čestici. Veličina objekta ovisi o veličini čestice, a za svaku kuću, odnosno objekt koji ima temelj i priključke potrebno je ishoditi uporabnu i građevinsku dozvolu. Tu svojevrsna ‘rupa u zakonu’ postaju montažne i mobilne kućice koje se mogu postaviti bez temelja i koje se mogu pomicati pa ih je, u nekim slučajevima, moguće postaviti i na ovakva zemljišta.

Montažne i mobilne kućice

Mobilne i montažne kućice postaju sve prisutniji trend na našim područjima. One sa sobom nose niz prednosti, kao što su na primjer jednostavnija gradnja, niže cijene i potpuna mogućnost personalizacije prostora prema vašim potrebama. No potrebno je razlikovati montažne kućice od onih mobilnih kako bi terminologija bila potpuno jasna.

Kod montažnih kuća su u početku samo neki dijelovi mobilni, a i oni, kad se postave i ugrade, postaju statični i ona poprilično nalikuje na građevinu koja je sagrađena klasičnim načinom. Jedina sličnost montažnih kuća sa onim mobilnim je što se i one proizvode u tvornicama i prevoze na zemljište u dijelovima. Međutim, kad se sagrade na trajnim temeljima, ove kuće postaju trajno vezane za svoje zemljište.

Mobilne kućice su često manji objekti na kotačima koje je moguće i skinuti te se često koriste kao pomoćni objekti na zemljištima. One su obično mali, prijenosni domovi koji su dovoljno veliki za jednostavan život.

Velika prednost mobilnih domova je što ih možete premještati sa jedne lokacije na drugu, i to koliko god puta želite. One su odličan izbor za ljude slobodnijeg duha koji ne žele biti vezani za jednu lokaciju, Prednost mobilnih, ali i montažnih kućica je što ih je puno jednostavnije postaviti, a i financijski su povoljnije. Također, energetski su učinkovitije te ekološki prihvatljivije budući da ih je moguće graditi recikliranim materijalima.

Smiju li se ovakve kućice postaviti na poljoprivrednom zemljištu?

Montažne kućice uglavnom zahtijevaju temelje, priključke i samim time i dozvole, a mobilne kućice ne smatraju se građevinama te samim time ne podliježu ovim pravilima i moguće ih je postaviti i na poljoprivredna zemljišta. Za ovakve mobilne domove nisu potrebne ni uporabne ni građevinske dozvole. Prema tome, uz dopuštenje lokalne zajednice i prostornog plana, odnosno općine, ovakve se kućice smiju postaviti na poljoprivredna zemljišta.

Međutim, svaka općina ili grad ima vlastita pravila i vlastite odredbe prostornog plana. O tim odredbama ovise pravila o dozvolama koje je potrebno ishoditi kako se ne bi narušio urbanizam područja. Važno je ostati unutar zakona i pravila područja gdje želite postaviti svoj mobilni dom.

Dakle, kada je riječ o gradnji tradicionalnih objekata na poljoprivrednim zemljištima, zakon je poprilično jasan. Međutim, u novije vrijeme te uz napredak tehnologije, došlo je do napredovanja i novih tehnika gradnje kuća. No, prije početka gradnje ili bilo kakvog zahtjeva važno je dobro promisliti o očuvanju kulturnih vrijednosti i poštivanju zajednice. Ovakva su zemljišta prvenstveno kulturna i seoska dobra, pa je važno osluškivati želje zajednica i očuvati vrijednosti područja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *