Blog
Kuća bez uporabne dozvole

Kuća bez uporabne dozvole – što učiniti?

Izgradnja vaše kuće iz snova zasigurno je jedan od najvećih projekata koje ćete imati u životu. Kako biste svoju kuću zapravo mogli nazvati svojom, potrebno je proći niz koraka do kojih dolazite u izgradnji objekta, a koji su uglavnom propisani zakonom.

Prije nego što krenete u veliki projekt izgradnje vlastite kuće, bez obzira je li u pitanju tradicionalna ili montažna kuća, potrebno se raspitati koji su koraci u izgradnji. Vrlo je važno prije početka gradnje angažirati arhitekta koji će vam napraviti i realizirati prvo idejno rješenje, a onda i projekt za kuću. Arhitekt će vam pomoći i pripremiti svu dokumentaciju koja vam je potrebna da bi vaša kuća bila legalna.

Koju dokumentaciju kuća treba imati?

Prije ikakvih radova na kući potrebno je ishoditi svu potrebnu dokumentaciju koja je neophodna za početak gradnje. Prvi korak je ishoditi potvrdu geodeta i arhitekta da je na željenoj lokaciji uopće moguće graditi, odnosno da kuća neće biti na klizištu ili da podzemne vode, močvarno ili pjeskovito tlo neće stvarati probleme.

Za ovo su vam potrebni izvadak iz zemljišne knjige, izvod iz katastarskog plana koji ne bi trebao biti stariji od šest mjeseci i geodetski projekt. Ako na zemljištu već postoji nekakav objekt, bit će vam potrebna građevinska dozvola tog objekta ako je legaliziran.

Ako ste provjerili da je na tom zemljištu gradnja dopuštena, slijedi idejno rješenje kojeg izrađuje arhitekt. Ono služi kao nacrt koji će arhitekt izraditi u suradnji s vama i u kojem ćete vi izraziti sve svoje želje, a služi i kao podloga za ishođenje svih potrebnih dozvola.

Nakon izrađenog idejnog rješenja, potrebno je utvrditi posebne uvjete, odnosno tehnička i funkcionalna rješenja te smještaj kuće na dozvoli. Kada je sve ovo utvrđeno, stupa se u izradu glavnog projekta koji zapravo predstavlja objedinjenje svih dosadašnjih projekata razrađenih do najmanjih detalja. 

Glavni projekt treba sadržavati građevinski, arhitektonski, elektrotehnički, strojarski i geodetski projekt. Kad sve ovo bude u skladu s posebnim uvjetima, pokreće se postupak za izdavanje građevinske dozvole bez koje kuća nije legalna. Posjedovanje građevinske dozvole je uvjet za dobivanje uporabne dozvole. 

Što je uporabna dozvola?

Uporabna dozvola se često brka s građevinskom dozvolom. Građevinska dozvola je dokument pomoću kojeg se smije započeti s gradnjom neke građevine. Tek nakon ishođene građevinske dozvole, investitor smije na određenom zemljištu početi s gradnjom. 

Uporabna dozvola se ishoduje nakon što je građevina već sagrađena. Izdavanje ovog dokumenta znači da se građevinu smije početi koristiti, da se smiju na njoj raditi određene preinake, nadogradnja itd. Ovaj dokument znači da je građevina izgrađena u skladu sa građevinskom dozvolom, a za ishođenje ove dozvole potrebno je provesti i proći tehnički pregled građevine.

Što ako kuća nema potrebne dozvole?

Građevina se ne smatra legalnom ako za nju ne posjedujete građevinsku i uporabnu dozvolu. Vrlo je važno pri kupnji određene nekretnine provjeriti legalnost građevine. Ukoliko u budućnosti na građevini želite izvoditi određene radove, nedostatak uporabne dozvole može biti prikazan kao ozbiljan problem. No postoje i iznimke za koje nije potrebna građevinska dozvola, a to su privremene građevine, građevine bez temelja, staklenici itd. Sve ostale građevine trebaju važeću građevinsku dozvolu.

U pravilu i za podizanje stambenog kredita banke traže predočenje uporabne dozvole. Ona je formalna potvrda da je objekt zakonito izgrađen i da ga smijete koristiti. Ukoliko nemate uporabnu dozvolu, a želite ju ishoditi, bit će vam potrebna važeća građevinska dozvola, pisana izjava izvođača o provedenim radovima, završno izvješće glavnog inženjera, geodetska snimka te energetski certifikat zgrade. Zahtjev se predaje putem sustava eDozvola.

Kada ulazite u ovako velik projekt, najbolje se najprije raspitati što će vam sve biti potrebno kako kasnije ne bi došlo do problema sa zakonom. Važno je dobro isplanirati troškove, pripremiti svu potrebnu dokumentaciju te provjeriti je li sva dokumentacija u skladu za važećim zakonima. Tek nakon svega toga možete b ezbrižno uživati u vlastitoj kući i slobodi koju ona donosi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *