Plutajuće kuće - sve što trebate znati

Plutajuće kuće – sve što trebate znati

Sve veća naseljenost našeg planeta donosi povećane potrebe za opcijama stanovanja pa u obzir dolaze razne nove mogućnosti: montažne kućice, mobilne kućice i razne druge opcije. Najnovija inovacija u svijetu nekretnina su plutajuće i amfibijske kuće – kuće koje se grade na vodi ili moru pomoću struktura, materijala i oblika koji pristaju toj vrsti gradnje.  

Što su plutajuće kuće?

Plutajuće kuće su inovativan projekt i sasvim nova ideja u mogućnostima stanovanja. Osim što su posebne i pružaju neprocjenjiv pogled na obalu, one su potpuno ekološki prihvatljive i samoodržive. Za izgradnju ovih kuća koriste se energetski učinkoviti materijali, primjerice SIP paneli i gipsane ploče te se koriste poliesterski premazi i plastika kako bi se ispunili najveći standardi učinkovitosti.

Dakle, plutajuće kuće su tipovi domova koji su usidreni na vodi ili moru. Sve popularnije u današnje vrijeme postaju ovakve kuće na moru. Naime, ovo nisu mobilne kućice, nego prave građevine na vodi koje su povezane s kanalizacijom te svim ostalim priključcima. Ovakve se kuće grade u predjelima kojima prijete poplave ili izlijevanje mora, a postaju i sve popularnije zbog samog života na moru, za koje ljudi smatraju da donosi mir. 

Kako funkcioniraju plutajuće kuće?

Plutajuće kuće nemaju temelje, ali njihova osnova mora biti takva da im pomaže u plutanju, pa kuća može biti izgrađena na šupljim cijevima, platformama, pontonima itd. Kako bi kuća plutala, ispod nje mora postojati nekakav sustav za plutanje, primjerice čvrsti stiropor koji je obložen gumom, betonski ponton, pozitivni beton itd.

Postoje dvije vrste plutajućih kuća. Prva vrsta su kuće koje konstantno plutaju, a druga su one koje plutaju jedino prilikom naleta poplava, a inače su postavljene na tlu. Obje vrste plutajućih kuća se grade sa fleksibilnom povezanošću za pristanište kako bi se kuće mogle pokretati onako kako se pokreće voda.

Kada dođe do poplavljivanja ovakvih kuća, njihovo se ‘dvorište’, odnosno terasa, napuni vodom i tako se kuća podiže. Kad se voda povuče, i sama kuća se povlači prema dolje. Sve cijevi za vodu, struju, plin i kanalizaciju u takvim kućama su vrlo fleksibilne te dizajnirane na poseban način, od fleksibilnih materijala, kako ne bi pukle kada se kuća podiže i spušta.

Vrlo često su ove kuće sagrađene prema ‘zelenom konceptu’, a zbog dobivanja većine svoje energije iz solarnih panela nazivaju se kućama nulte energije, a zbog estetike i energetske učinkovitosti, ove kuće često na krovovima imaju i vrtove. Osim toga, kod većine se i spaljuje toaletni otpad te imaju posebne filtere za pročišćivanje kišnice. Ovo ih sve čini i gotovo potpuno samoodrživim kućama.

Koje su prednosti i nedostaci ovakvih kuća?

Budući da se ove kuće grade poprilično jednostavno, slaganjem već gotovih elemenata, one se mogu jednostavno premjestiti i prebaciti na neku drugu lokaciju. Osim toga, poprilično su povoljne za izgradnju, a i potpuno su energetski učinkovite i potrošnja je u takvim kućama minimalna. Također, velika prednost je život blizu vode i u prirodi, posebno za ljude koji vole prirodu, pecanje i plivanje. Ako imate još jedan dom na kopnu i život na samom moru vam dosadi, ovakvi domovi su prava poslastica za iznajmljivanje, za razne događaje kao što su rođendani i različite zabave.

Neki od nedostataka su naknade koje će vlasnici morati plaćati za ovakav tip kuća, kao i ograničene mogućnosti lokacije ovakvih kuća. Također, kuće se mogu oštetiti kod opasnijih vremenskih prilika. 

Iako postoje neki nedostaci, važno je reći da su prednosti gradnje ovahvih kuća ogromne, posebno ako se takve kuće grade na moru. Turistički potencijal ovakvih domova je ogroman, a i ako niste za iznajmljivanje, zamislite si prizor života na samoj obali mora, jer i sami znamo da je sam pogled na more za dušu i tijelo bolji od bilo kakvog lijeka.